Syndicus

De aanstelling van een syndicus is wettelijk verplicht van zodra er sprake is van mede-eigendom, dit is reeds het geval van zodra er twee eigenaars aanwezig zijn in een gebouw. EVIRA staat in voor het beheer van de gemene delen.

Administratief beheer

EVIRA staat in voor de volledige administratie die een mede-eigendom met zich meebrengt. Zo roepen wij de algemene vergadering samen, notuleren de beslissingen en bezorgen hiervan een verslag aan de eigenaars. Vervolgens zien we erop toe dat alle genomen beslissingen tijdig en correct uitgevoerd worden. Kortom, EVIRA voert uit wat u, als mede-eigenaar, beslist. We bewaren alle documenten op kantoor. Optioneel kan u alle belangrijke stukken raadplegen via ons klantenportaal.

Financieel beheer

EVIRA staat garant voor een transparant en betrouwbaar financieel beheer. Hiervoor gebruiken we gespecialiseerde boekhoudsoftware met de mogelijkheid bepaalde boekhoudkundige stukken, zoals de aankoopfacturen, online aan te bieden. We werken de boekhouding dagelijks bij, ter opvolging en controle hiervan kunnen we een consultatievolmacht op de bankrekening verlenen aan de commissaris van de rekeningen.

We voeren alle boekhoudkundige verplichtingen nauwlettend uit. Zoals het opstellen van de jaarlijkse begrotingen en het berekenen en opvragen van het werk- en reservekapitaal per eigenaar. Bij niet betaling starten we de rappelprocedure op. Zo kunnen we steeds alle leveranciers op tijd betalen, wat ervoor zorgt dat we snelle interventies kunnen garanderen.

Op het einde van het boekjaar maken we een correcte en duidelijke afrekening per eigenaar en versturen deze samen met de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Technisch beheer

EVIRA draagt zorg voor uw gebouw. Enerzijds staan we in voor het dagelijks onderhoud van de gemene delen. Anderzijds voeren wij een proactief beheer waarbij we, in samenspraak met de raad van mede-eigendom, offertes opvragen voor toekomstige werken. Uiteraard worden de beslissingen genomen op de algemene vergadering. Hierdoor blijft uw gebouw steeds in optimale staat en zal het op termijn zelfs stijgen in waarde.

 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.
vastgoedmakelaar-syndicus - BIV 512992, Onderworpen aan de deontologische code van het BIV